Oğuzhan Başer

YAZILIMCI ELEKTONİKÇİ MÜHENDİS

YayınlarımYüksek Lisans Tezi
Görünür Işik Haberleşmesi̇’nde Çok Sevi̇yeli̇ Modülasyon Türleri̇ İçi̇n Mosfet'li̇ Led Sürücü Tasarimi

Bu çalışmada kapalı mekân VLC sistemleri için aydınlatma şartlarını sağlarken veri iletimi gerçekleştirebilen bir LED sürücü tasarlanmıştır. Tasarlanan LED sürücü Metal oksit yarı iletken alan etkili transistörleri (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistör, MOSFET) anahtar olarak kullanırken çok seviyeli modülasyonları desteklemesi ile yüksek verimliliğin yanı sıra verici sistemin kolay tasarlanabilir ve düşük maliyetli olmasını sağlamaktadır.

Bağlantı


Bildiri - 1
Görünür Işik Haberleşmesi Sistemlerinde M-PAM İçin Deneysel Performans Analizi

Bu çalışmada kapalı mekân VLC sisteminin M-PAM modülasyonu için performansı gerçeklenen bir sistem ile deneysel olarak incelenmiştir. Geliştirilen sistemin ortam aydınlatma şartını sağlaması birinci öncelik olarak alınmıştır. Hazırlanan deney seti ile 2,4 ve 8 PAM modülasyonlarında veri iletimi gerçekleştirilmiştir.

Bağlantı


Bitirme Tezi
Beyin Bilgisayar Arayüzü Tabanlı Sağlık ve Eğlence Uygulamaları

Bu proje çalışmasında EEG tabanlı BBA’lar için biri eğlence sektörüne, diğeri biyomedikal sektörüne hitap edecek şekilde 2 adet uygulama yapılmıştır. Eğlence alanındaki uygulama beyin sinyallerini kullanarak araç kontrolünü sağlarken, sağlık alanındaki uygulama ise tamamen felçli hasatlar için basit bir oda otomasyon sistemi sağlamaktadır.

Bağlantı